dijous, 20 de març del 2014

CONCURS LITERARI NARCÍS LUNES I BOLOIX ABRIL-MAIG 2014Encetem la 29a edició infantil i juvenil del Concurs Literari Narcís Lunes i Boloix abril - maig 2014. A continuació trobareu les bases del concurs.

1. Presentació d’obres
Les obres han de ser originals, inèdites i escrites en català.
El tema és lliure.
Només s’accepta una obra per participant i modalitat i cal presentar-ne l’original
i tres còpies.
La participació en aquest certamen implica l’acceptació de les bases.

2. Extensió i característiques dels originals
L’extensió màxima dels treballs de prosa i de poesia és de 3 fulls DIN A4 per
una sola cara. Han d’estar escrits preferentment amb ordinador, amb lletra arial
de cos 12 i a un espai i mig. Els treballs tècnics i científics queden exclosos del
certamen.

3. Participants
Hi poden participar els alumnes de les escoles de Sant Vicenç dels Horts i els
qui, tot i que estan escolaritzats en un altre municipi, viuen a Sant Vicenç..

4. Modalitats i categories
Les modalitats són poesia i narrativa.
S’agrupen en les categories següents:
1. 3r i 4t de primària
2. 5è i 6è de primària
3. 1r i 2n d’ESO
4. 3r i 4t d’ESO
5. 1r i 2n curs de batxillerat i cicles formatius fins als 18 anys

5. Premis
Per a cada una de les categories (prosa i poesia) s’atorgaran dos premis, un
per a l’obra guanyadora i l’altre per a l’obra finalista.
Els premis consistiran en lots de llibres.
Els guanyadors del 4t i del 5è grup rebran un val de 125 € per a la compra de
llibres o CD i els finalistes, un de 75 € també per a la compra de llibres o CD.

6. Termini, lloc i presentació
· El termini de presentació finalitza el dia 4 d’abril, a les 14 h.
· Només a la part posterior del treball original ha de constar el nom
complet del concursant, el telèfon, l’adreça, la data de naixement, el curs
i l’escola. L’escola ha d’agrupar tots els treballs per gènere (poesia i
prosa) i categoria i presentar-los tots junts en un sobre tancat.
· Cada escola de primària ha de seleccionar prèviament sis obres per grup
de classe: tres de poesia i tres de prosa.
· Els alumnes que visquin a Sant Vicenç i que vagin a una escola que es
trobi en un altre municipi poden lliurar les obres directament al punt de
recollida.
· Si l’autor vol que l’obra es publiqui amb pseudònim, cal que ho indiqui
expressament i que presenti una plica amb la seva identitat. Els treballs
s’han de presentar a la Regidoria de Cultura i Educació (dependències
municipals de Can Comamala, c. Mn. Jacint Verdaguer, 105-113, telèfon
93 656 98 26), entre les nou del matí i les dues de la tarda (de 9 a 14 h).

7. Veredicte, adjudicació i entrega del premi
El veredicte del jurat és inapel·lable i aquest proposa l’adjudicació dels premis,
que poden ser declarats deserts. El veredicte s’emetrà el dimarts 29 d’abril i es
farà públic a partir del dia 5 de maig. L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc
el diumenge 11 de maig, a les 12.30 h, a Can Comamala, al c. Mn. Jacint
Verdaguer, 105-113

8. Drets d’autor i devolució dels originals
Els drets d’autor de les obres guanyadores són propietat de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts.
Els originals no premiats es podran recollir a la Regidoria d‘Educació, c. Mn.
Jacint Verdaguer, 105-113, del 12 de maig al 31 de maig, de nou del matí a
dues de la tarda (de 9 a 14 h).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada